ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Liberal

Liberal vs Conservatives on public school

ปัญหาการศึกษา

รัฐบาลควรหันไประดมทุนของโรงเรียนรัฐหรือไม่ สถิติ สนทนา

Liberal’s answer: ใช่ Source

Conservatives ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: ใช่ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย