ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
LaborLiberal Democrat

Labor vs Liberal Democrat on military spending

ประเด็นนโยบายต่างประเทศ

รัฐบาลควรเพิ่มหรือลดการใช้จ่ายทางทหาร? สถิติ สนทนา

Labor’s answer: ลดลง Source

Liberal Democrat ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: เพิ่ม Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย