ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
LaborKatter’s Australian

Labor vs Katter’s Australian on military spending

ประเด็นนโยบายต่างประเทศ

รัฐบาลควรเพิ่มหรือลดการใช้จ่ายทางทหาร? สถิติ สนทนา

Labor’s answer: ลดลง Source

Katter’s Australian’s answer: เพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่การขาดดุลของเราจะลดลงอย่างมาก Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย