ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Labor

Labor vs Conservatives on free trade

ประเด็นนโยบายต่างประเทศ

คุณสนับสนุนจีนออสเตรเลียตกลงการค้าเสรี? สถิติ สนทนา

Labor’s answer: ไม่มี Source

Conservatives’ answer: ใช่ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย