ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Green

Green vs Democratic Labour on gp visits

ประเด็นนโยบายในประเทศ

ควรประกันสุขภาพได้รับอนุญาตให้ครอบคลุมผู้เข้าชม GP? สถิติ สนทนา

Green’s answer: ใช่ Source

Democratic Labour’s answer: ใช่ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย