ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

Socialist Alliance vs Arts Party on gp visits

ประเด็นนโยบายในประเทศ

ควรประกันสุขภาพได้รับอนุญาตให้ครอบคลุมผู้เข้าชม GP? สถิติ สนทนา

Socialist Alliance’s answer: ไม่ควรได้รับเงินทุนสาธารณะ Source

Arts Party’s answer: ไม่การเข้าชม GP ทั้งหมดควรถูกเรียกเก็บเป็นจำนวนมากใน Medicare Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย