ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

Socialist Alliance vs Arts Party on government surveillance

ประเด็นนโยบายในประเทศ

รัฐบาลควรจะตรวจสอบโทรศัพท์และอีเมล์ สถิติ สนทนา

Socialist Alliance’s answer: ไม่มี Source

Arts Party’s answer: ใช่ แต่หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานอิสระอื่น ๆ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย