ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
Labor

Arts Party vs Labor on united nations

ประเด็นนโยบายต่างประเทศ

ควรสหรัฐยังคงอยู่ในสหประชาชาติ? สถิติ สนทนา

Arts Party’s answer: ใช่ Source

Labor’s answer: ใช่ Source

พูดคุยนี้...

ภาษาไทย