Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Svar DettaAnswer this

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

Resultat from Independent Greeks

Kandidattransparens Poll Results för oberoende greker

Ja

0 röster

0%

Nej

0 röster

0%

Fördelning av svar som lämnats av oberoende greker.

0 Ja svar
0 Inga svar
0 överlappande svar

Uppgifterna inkluderar totala röster som lämnats av besökare sedan Sep 2, 2016 . För användare som svarar mer än en gång (ja vi vet) räknas endast deras senaste svar i det totala resultatet. Summa procentandelar kanske inte motsvarar exakt 100% eftersom vi tillåter användare att skicka in "grå område" som inte kan kategoriseras i ja / nej.

Välj en demografisk filter

Status

Stad

Parti

Ideologi

Webbplats

Ja Nej Betydelse

Informationen är baserad på 30-dagars glidande medelvärde för att minska dagliga avvikelse från trafikkällor. Summor får inte lägga till upp till exakt 100% som vi tillåter användare att skicka "grå området" ämnen som inte kan kategoriseras i ja / nej ställningstaganden.

Läs mer om kandidat Öppenhet

En deklaration är ett dokument som anger hur mycket inkomster en individ eller enhet rapporteras till regeringen. I Australien dessa dokument anses privat och inte släpps till allmänheten. Den australiska valkommissionen inte kräver individer som står som en kandidat för att frigöra dem. I Sverige, Norge och Finland medborgarnas och kandidatskatte poster betraktas som offentlig och publiceras på internet.  Se senaste Kandidattransparens nyhetsnyheterna

Diskutera den här frågan...

Svenska