Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Labor

Arts Party vs Labor on economic issues

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja, och företag ska tvingas att redovisa lönenivåer för varje befattning Source

Bör arbetstagare fortsätta att betalas dubbel lön på söndag? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Arts Party’s answer: Nej Source

Labor’s answer: Nej Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Om deras projekt involverar vatten, bör kol företag vara föremål för ytterligare statliga regleringar? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Arts Party’s answer: Färre Source

Labor Röster: Fler Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Arts Party’s answer: Öka Source

Labor’s answer: Öka för stora multinationella företag men sänk för mindre företag Source

Stöder ni Malcolm Turnbull s $ 50 miljarder bolagsskatt klippa? stats diskutera

Arts Party’s answer: Nej Source

Labor’s answer: Nej Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja, men bara för ekologiska gårdar Source

Om den australiska regeringen fortsätter att investera miljarder dollar i utvecklingen av National Broadband Network? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja, det är en nationell hög hastighet fiberoptiskt nät avgörande för framtiden för Australiens ekonomi Source

Labor’s answer: Ja, det är en nationell hög hastighet fiberoptiskt nät avgörande för framtiden för Australiens ekonomi Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Arts Party’s answer: Detta är ett idéarbete att utforska Source

Labor’s answer: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Arts Party’s answer: Hjälp Source

Labor’s answer: Hjälp Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja, men i form av skattelättnader för alla medborgare Source

Skulle regeringen förbjuda negativ gearing? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja, denna eftergift gynnar oproportionerligt rika Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Arts Party’s answer: Nej Source

Labor’s answer: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Arts Party’s answer: Frågan är för bred. Source

Labor Röster: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Arts Party’s answer: Nej Source

Labor’s answer: Nej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Arts Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Labor Röster: Nej Source

Stöder du en ökning av mineraltillgångarna hyra skatt? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja Source

Labor’s answer: Ja, nära kryphål och öka gruvskatter Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja, så länge inkomst i utlandet rapporteras Source

Labor’s answer: Nej, och det borde inte heller bolag och affärsorganisationer. Source

Stöder du frihandelsavtalet TPP? stats diskutera

Arts Party’s answer: Nej Source

Labor Röster: Ja Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Arts Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Labor Röster: Nej Source

Om regeringen återinföra bygg- och anläggnings kommissionen (ABCC)? stats diskutera

Arts Party’s answer: Nej Source

Labor’s answer: Nej, nu föreslagna ABCC skulle ha alltför stora befogenheter Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Arts Party’s answer: Ja, men den bör inte ersätta vår nationella riksbanks-stödda valuta Source

Labor’s answer: Nej, det har inget inneboende värde Source

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

Arts Party har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Labor har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Diskutera detta...

Svenska