Prova den politiska frĂĄgesport
+

Conservatives’ politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Lika lön

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Sunday Dubbla löner

Bör arbetstagare fortsätta att betalas dubbel lön på söndag?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Bör regeringen höja den federala minimilönen?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Skatter

Om regeringen höja skatterna på de rika?

  Offentliga uttalandenNej


Hur liknar din politiska tro på Conservatives’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Gruv Water Använd

Om deras projekt involverar vatten, bör kol företag vara föremål för ytterligare statliga regleringar?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Offentliga uttalandenFler

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Ska Australien höja eller sänka skattesatsen för företag?

  Offentliga uttalandenSänk

Ekonomin  ›  Turnball skattesänkningen

Stöder ni Malcolm Turnbull s $ 50 miljarder bolagsskatt klippa?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  National Broadband Network

Om den australiska regeringen fortsätter att investera miljarder dollar i utvecklingen av National Broadband Network?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Offentliga uttalandenJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du fackföreningar hjälp eller skada ekonomin?

  Offentliga uttalandenSkadar

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  negativ Gearing

Skulle regeringen förbjuda negativ gearing?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Offentliga uttalandenNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Rent Tax

Stöder du en ökning av mineraltillgångarna hyra skatt?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör australiska medborgare tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasJa

Svenska