Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Australia należy zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

Wyniki from Nick Xenophon Team

Ostatnio odpowiedział 11 godzin temu

Wyniki sondaży Pomoc zagraniczna dla Nick Xenophon zespołu

Wzrost

7,546 głosy

21%

Spadek

21,888 głosy

60%

Rozkład odpowiedzi dostarczonych przez zespół Nick Xenophon.

2 Zwiększ odpowiedzi
4 Zmniejsz odpowiedzi
1 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 11, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wzrost Spadek Znaczenie

Zobacz więcej aktualności pomocy zagranicznej

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o pomocy zagranicznej

W 2014 roku rząd australijski cięcia budżetu pomocy zagranicznej do 4 mld $. Stanowiło to 29% redukcji z ubiegłorocznego budżetu $ 5,6 mld USD. Według skarbu fundusze zostaną przekierowane do obrony i bezpieczeństwa narodowego. Zwolennicy twierdzą, że cięć pomocy fundusze są lepiej wykorzystane dla programów krajowych i działań antyterrorystycznych w imieniu wojska. Przeciwnicy cięć twierdzą, że redukcja prądu jest zbyt drastyczna i Australii powinna odpowiadać większe wydatki pomocy w innych krajach rozwiniętych takich jak Wielka Brytania.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Pomoc zagraniczna

Omów tą sprawę...

Polski