Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz przepisy blokujące?

Wyniki from Right voters

Ostatnio odpowiedział 3 dni temu

Wyniki sondaży Zablokuj prawa dla wyborców z Prawica

Tak

2,187 głosy

50%

Nie

2,153 głosy

50%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Prawo wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Mar 22, 2019 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o ustawieniach blokowania

W 2014 r. Rząd NSW zaproponował zamknięcie barów o 1:30 rano dla nowych klientów i podanie ostatniego drinka o 3:00. Propozycja miała na celu ograniczenie nocnej przemocy napędzanej alkoholem poza barami i restauracjami. Zwolennicy twierdzą, że podobne ustawy uchwalone w Newcastle w 2008 r. Spowodowały 36% spadek napaści. Przeciwnicy, w tym branża barowa i restauracyjna, twierdzą, że przepisy prawne zaszkodzą ich firmom i spowodują ich zwolnienie.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Zablokuj prawa

Omów tą sprawę...

Polski