Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Australia należy podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

Wyniki from Shooters, Fishers and Farmers Party

Ostatnio odpowiedział 2 dni temu

Wyniki sondaży Podatek od spółek dla Shooters, rybaków i rolników Party

Podnieść

18 głosy

58%

Obniżyć

7 głosy

23%

Rozkład odpowiedzi przesłanych przez Shooters, Fishers and Farmers Party.

2 Podnieś odpowiedzi
2 Niższe odpowiedzi
2 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 6, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Podnieść Obniżyć Znaczenie

Zobacz więcej podatki korporacyjne

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o podatku od osób prawnych

Australii corporate stawka podatku wynosi obecnie 30%. Z powodu luk i siedzib wielu firm morskich w Australii płaci znacznie mniej o 1/3 dużych korporacji płacą żadnych podatków w ogóle. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że podatek powinien być zniesiony w miejscu wyższych podatków od niektórych osób z grupy wysokiego zarabiających i transakcji giełdowych.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące podatek od spółek

Omów tą sprawę...