Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu?

Wyniki from One Nation voters

Ostatnio odpowiedział 2 tygodnie temu

Wyniki sondaży Szpitale dla wyborców z One Nation

Tak

89 głosy

52%

Nie

82 głosy

48%

Dystrybucja odpowiedzi złożonych przez wyborców One Nation.

2 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 30, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej wiadomości w szpitalu

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o szpitalach

Szpitale są obecnie przypisane australijskie fundusze na stałej cenie dla każdego leczenia, które świadczą. Zwolennicy zobaczyć ten plan jako co szpitale bardziej efektywny i zapewnia równy poziom opieki. Przeciwnicy uważają, że powoduje szpitale oferują droższe zabiegi w celu maksymalizacji zysków.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące szpital

Omów tą sprawę...

Polski