Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu?

Wyniki from DailyKOS.com voters

Ostatnio odpowiedział 9 godzin temu

Wyniki sondaży Uran dla wyborców z DailyKOS.com

Tak

7,505 głosy

65%

Nie

4,087 głosy

35%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez wyborców DailyKOS.com.

2 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 11, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej uranu wiadomości

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o uranu

Australia jest obecnie największym na świecie eksporterem uranu i obecnie eksportuje 31% światowej podaży. Obecna polityka Australii jest tylko sprzedaż uranu do krajów, które podpisały jądrowej nierozprzestrzenianiu broni jądrowej  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące uran

Omów tą sprawę...

Polski