Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 dni temu

Wyniki ankiety na temat Zagraniczne działki Własność

Tak

70,976 głosy

22%

Nie

252,203 głosy

78%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Aug 11, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Zobacz więcej aktualności gruntów rolnych

Dane oparte na unikalnych zgłoszeń (duplikatów lub wielu zgłoszeń eliminowane są) dla każdego użytkownika za pomocą średniej ruchomej 30-dniowy zmniejszyć dzienne odchylenie od źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o zagranicznych własności gruntów

W 2015 roku rząd australijski czwartek zablokował sprzedaż dużego portfela gruntów rolnych do chińskich inwestorów na krajowe punktu widzenia interesu. Cztery oddzielne grupy związane z chińskich inwestorów bazujących odmówiono od licytować na właściwości, które wyniosły 2,5% australijskiego rolnictwa gruntów posiadanych przez S. Kidman & Co. Proponowana sprzedaży stał się precedensem w jaki kraj równoważy obawy o własności zagranicznej konieczność inwestycji zagranicznych w gospodarce, która gwałtownie zwolnił z powodu załamania cen surowców w tym roku.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące grunty rolne

Omów tą sprawę...

Polski