Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Tak, to pomoże rozwijać gospodarkę i zachęcania do inwestycji zagranicznych”

W réponse do: Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych?

Omów to stanowisko...

Nie
Polski