Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych?

Wyniki from DailyKOS.com voters

Ostatnio odpowiedział 1 godzinę temu

Wyniki sondaży Turnball Tax Cut dla wyborców z DailyKOS.com

Tak

2,541 głosy

29%

Nie

6,100 głosy

71%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez wyborców DailyKOS.com.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jun 28, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Turnball Tax Cut

W czerwcu 2016 roku, Malcolm Turnbull zaproponował 10 lat 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych. Jeśli wybrany ponownie, Turnbull zmniejszy stawki podatku od firm, które zarabiają mniej niż $ 10 mln do 1% do 27,5%. W następnym roku obniżka podatków nie stosuje się do firm, które zarabiają mniej niż $ 25 mln. Turnbull planuje zapłacić za cięć poprzez ograniczenie liczby ulg podatkowych emerytalnych.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące cięcia podatkowe

Omów tą sprawę...

Polski