Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu?

Wyniki from Animal Justice Party

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki sondaży Darmowy handel dla Animal Sprawiedliwość

Tak

7,812 głosy

29%

Nie

18,881 głosy

71%

Dystrybucja odpowiedzi złożonych przez Animal Justice Party.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 18, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Wolnym Handlu

W grudniu 2015 roku rządy Australii i Chin zgodzili się na dwustronnej umowy o wolnym handlu. Umowa zawarta 95% wszystkich australijskich eksportu do Chin bezcłowy w tym produktów rolnych, takich jak wołowina i mleczarni. Przeciwnicy umowy zawarte Związków który twierdził, że ryzyko stwarzane zadań przewozowych do Chin, ponieważ nie zawiera żadnych wymogów w zakresie badań rynku pracy. Zwolennicy twierdzą, że umowa będzie rozwijać gospodarkę, dając eksporterom większy dostęp do rozwijającej się gospodarki chińskiej.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące wolny handel

Omów tą sprawę...

Polski