Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 5 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Kontyngenty woman

Tak

21,486 głosy

38%

Nie

35,122 głosy

62%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 18, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Kobieta Przydziały

Kontyngenty kandydat jest system, w którym partie polityczne są karane za brak uruchomiony pewien odsetek kobiet kandydatów na urząd. W 2012 roku wprowadzono ustawodawstwo, które byłyby wymagane partie do pola co najmniej 30% kobiet kandydatów w następnych wyborach, a 40% w wyborach po tym. Jeżeli jedna ze stron nie udało się osiągnąć te progi stracą połowę ich finansowania ze środków publicznych. Kobiety stanowią obecnie 24,7% niższej izby i 38,2% w izbie wyższej. Spośród 189 krajów rozwiniętych Australia zajmuje obecnie 46 z 189. Zwolennicy kwot twierdzą, że pomagają promować różnorodność płci w rządzie i są odpowiedzialne za 20% wzrost w stosunku do kobiet w parlamentach na całym świecie.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące kontyngenty kobieta

Omów tą sprawę...

Polski