Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Nie, obecnie proponowane ABCC musiałby nadmiernych uprawnień”

W réponse do: Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)?

Omów to stanowisko...

Tak
Polski