Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 8 godzin temu

Wyniki ankiety na temat ABCC

Tak

8,316 głosy

49%

Nie

8,692 głosy

51%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez australijskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 9, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o ABCC

W 2015 roku Senat zablokował przejście ustawy, który byłby odrestaurowanym budynku i budowa Komisję. Agencja była odpowiedzialna za monitorowanie i wspieranie stosunków pracy w branży budowlanej. ABCC warunkiem edukacji, badane skarg w miejscu pracy i wykonywane zgodnie z krajowym prawem pracy w tej branży. Agencja została zniesiona w 2012 roku, po związki skutecznie lobbował rząd go demontować.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące ABCC

Omów tą sprawę...

Polski