Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty?

Wyniki from Shooters, Fishers and Farmers Party

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki sondaży Uniwersytet Finansowanie dla Shooters, rybaków i rolników Party

Tak

705 głosy

24%

Nie

2,182 głosy

76%

Rozkład odpowiedzi przesłanych przez Shooters, Fishers and Farmers Party.

2 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Apr 26, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o University Funding

W październiku 2015 roku, Minister Edukacji Simon Birmingham ujawnił wniosek, że cięcia funduszy na uniwersytety i deregulacji opłat, które pobierają studentów. Parlamentarne Biuro Budżetowe Szacuje się, że czesne wzrośnie o 40% w przypadku uniwersytetów mogli ustawić je bez regulacji rządowych. Zwolennicy, w tym pana Birmingham twierdzą, że koszt finansowania uniwersytetów wzrosła dwa razy szybciej niż gospodarki od 2009. Przeciwnicy argumentują, że szacunki PBO w wysokości 40% jest zbyt niska, a czesne będzie łatwo podwójne lub potrójne, jeśli rząd przestaje je regulować.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące fundusze uniwersyteckie

Omów tą sprawę...