Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

Wyniki from Animal Justice Party voters

Ostatnio odpowiedział 1 miesiąc temu

Wyniki sondaży Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci dla wyborców z Animal Sprawiedliwość

Tak

103 głosy

64%

Nie

58 głosy

36%

Rozkład odpowiedzi udzielonych przez wyborców Animal Justice Party.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 5, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o różnorodności płci w miejscu pracy

W grudniu 2014 roku rząd niemiecki ogłosił nowy przepis, który musiałby niemieckich firm, aby wypełnić 30% swoich miejsc planszowych z kobietami. W 2016 roku 23,6% desek korporacyjnych w Australii mianowany kobiet wypełnić statkach. Obecnie nie ma prawa w Australii wymagające deski do wypełnienia miejsc z kobietami dyrektorów. W Norwegii 35,5% płyt zawierają kobiet dyrektorów jest to najwyższy odsetek na świecie.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące różnorodność płciowa

Omów tą sprawę...

Polski