Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

Wyniki from Left voters

Ostatnio odpowiedział 4 godziny temu

Wyniki sondaży Test na obywatelstwo dla wyborców z Lewica

Tak

8,670 głosy

70%

Nie

3,747 głosy

30%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez lewicowych wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Oct 22, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Więcej informacji na temat obywatelstwa Test

Od 2007 roku, każdy ubiegający się o obywatelstwo australijskie musiał zdać test na ich nowym kraju historią, polityką i wartościami. Test 45 minut podany jest wyłącznie w języku angielskim i zawiera 20 pytań wielokrotnego wyboru, które są narysowane losowo z puli 200 poufnych pytań. Materiał pochodzi z oficjalnego podręcznika "Nasza wspólna obligacji" opublikowanego przez australijskiego departamentu rządowego Imigracji i Obywatelstwa.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące test na obywatelstwo

Omów tą sprawę...

Polski