Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Szybki przewodnik po political parties Australia opowiada o wielorybnictwo

Pełna lista political parties postawy polityczne dotyczące wielorybnictwo

Labor

Labor’s polityczne Labor’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Green

Green’s polityczne Green’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i podjąć aktywną postawę, aby zatrzymać połowów wielorybów na całym świecie Source

Liberal

Liberal’s polityczne Liberal’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i podjąć aktywną postawę, aby zatrzymać połowów wielorybów na całym świecie Source

One Nation’s polityczne One Nation’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Animal Justice’s polityczne Animal Justice’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Liberal Democrat

Liberal Democrat’s polityczne Liberal Democrat’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie, przyjęcie podejścia dyplomatyczną zniechęcić japoński połowów wielorybów Source

Shooters, Fishers and Farmers’ polityczne Shooters, Fishers and Farmers’ sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Shooters, Fishers and Farmers nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Reason’s polityczne Reason’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Reason nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

United Australia

United Australia’s polityczne United Australia’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

United Australia’s odpowiedź: Nie, po prostu zapobiec japoński połowu wielorybów w wodach Australii Source

Conservatives’ polityczne Conservatives’ sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Conservatives nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Christian Democratic’s polityczne Christian Democratic’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Christian Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Family First

Family First’s polityczne Family First’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Family First’s odpowiedź: Nie Source

Socialist Alliance’s polityczne Socialist Alliance’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Socialist Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Science’s polityczne Science’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Science’s odpowiedź: Nie Source

Nationals’ polityczne Nationals’ sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Nationals nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Nick Xenophon Team’s polityczne Nick Xenophon Team’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Nick Xenophon Team nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Pirate Party’s polityczne Pirate Party’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Pirate Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Australian Christians’ polityczne Australian Christians’ sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Australian Christians nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Health Australia’s polityczne Health Australia’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Health Australia nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Arts Party’s polityczne Arts Party’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Arts Party’s odpowiedź: Tak Source

Katter’s Australian

Katter’s Australian’s polityczne Katter’s Australian’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Katter’s Australian’s odpowiedź: Tak Source

Liberal National’s polityczne Liberal National’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Justice’s polityczne Justice’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Democratic Labour’s polityczne Democratic Labour’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Democratic Labour’s odpowiedź: Tak Source

Better Families’ polityczne Better Families’ sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Better Families nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Liberty Alliance’s polityczne Liberty Alliance’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Liberty Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Centre Alliance’s polityczne Centre Alliance’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Centre Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

People’s Party’s polityczne People’s Party’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Country Liberal’s polityczne Country Liberal’s sprawie wielorybnictwo

kwestie polityki zagranicznej

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Country Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Porozmawiaj o tym...

Polski