Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Szybki przewodnik po political parties Australia opowiada o żywność modyfikowana genetycznie

Pełna lista political parties postawy polityczne dotyczące żywność modyfikowana genetycznie

Labor

Labor’s polityczne Labor’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Green

Green’s polityczne Green’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Liberal

Liberal’s polityczne Liberal’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

One Nation’s polityczne One Nation’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Animal Justice’s polityczne Animal Justice’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Liberal Democrat

Liberal Democrat’s polityczne Liberal Democrat’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną Source

Shooters, Fishers and Farmers’ polityczne Shooters, Fishers and Farmers’ sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Shooters, Fishers and Farmers wyborcy: Nie Source

Reason’s polityczne Reason’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Reason wyborcy: Tak Source

United Australia

United Australia’s polityczne United Australia’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

United Australia’s odpowiedź: Nie Source

Christian Democratic’s polityczne Christian Democratic’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Christian Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Conservatives’ polityczne Conservatives’ sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Conservatives wyborcy: Tak Source

Family First

Family First’s polityczne Family First’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Family First’s odpowiedź: Nie Source

Socialist Alliance’s polityczne Socialist Alliance’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Socialist Alliance wyborcy: Tak Source

Science’s polityczne Science’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Science’s odpowiedź: Tak Source

Nationals’ polityczne Nationals’ sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Nationals nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Nick Xenophon Team’s polityczne Nick Xenophon Team’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Nick Xenophon Team nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Pirate Party’s polityczne Pirate Party’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Pirate Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Health Australia’s polityczne Health Australia’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Health Australia nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Australian Christians’ polityczne Australian Christians’ sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Australian Christians nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Arts Party’s polityczne Arts Party’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Arts Party’s odpowiedź: Nie Source

Katter’s Australian

Katter’s Australian’s polityczne Katter’s Australian’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Katter’s Australian’s odpowiedź: Nie Source

Liberal National’s polityczne Liberal National’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Democratic Labour’s polityczne Democratic Labour’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Democratic Labour’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Justice’s polityczne Justice’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Better Families’ polityczne Better Families’ sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Better Families nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Liberty Alliance’s polityczne Liberty Alliance’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberty Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Centre Alliance’s polityczne Centre Alliance’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Centre Alliance nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

People’s Party’s polityczne People’s Party’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Country Liberal’s polityczne Country Liberal’s sprawie żywność modyfikowana genetycznie

Kwestie ochrony środowiska

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Country Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Porozmawiaj o tym...

Polski