Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
Green

Liberal National vs Green on economic issues

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Nie, a narkotyki należy traktować jako problem zdrowotny, a nie przestępstwo Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green wyborcy: Mniej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Należy utrzymać aktualną stawkę Source

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Nie, dopóki nie zmniejszyć dług publiczny Source

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak, szybki krajowa sieć światłowodowa jest kluczowa dla przyszłości gospodarki Australii Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak, ale tylko małe farmy zamiast dużych korporacji Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Pomoc Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak, ale w formie zwiększonych wydatków na infrastrukturę Source

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Nie, ale powinny one być ograniczone do 500% średnich tygodniowych zarobków. Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Liberal National wyborcy: Tak Source

Green’s answer: Nie Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Nie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków. Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Nie, powinniśmy stworzyć krajowy szeroko zakrojonej antykorupcyjnej watchdog zamiast Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Liberal National nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Green’s answer: Nie Source

Porozmawiaj o tym...

Polski