Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
Labor

Animal Justice vs Labor on the issues

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Pro-choice Source

Labor’s answer: Możliwość wyboru, zapewnienie kontroli urodzeń, edukacji seksualnej i dostępności opieki społecznej pomogą zredukować liczbę aborcji Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Animal Justice’s answer: Tak Source

Labor’s answer: Wyłączyć udział rządu w kwestii małżeństwa i uczynić to decyzją o charakterze religijnym Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Animal Justice’s answer: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Animal Justice’s answer: Tak Source

Labor’s answer: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Nie, nie powinno być płatne urlopy rodzicielskie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak, ale zwiększenie ograniczeń środowiskowych oraz nadzór Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak, ale nie dla kosmetyków Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak, ale tylko wtedy, gdy nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi Source

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Mniej Source

Labor’s answer: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak, i należy natychmiast zwolnić z więzienia wszystkich skazanych wyłącznie za przestępstwa narkotykowe Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Wzrost Source

Labor’s answer: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, i firmy powinny być zobowiązane do publikacji stawek na każdym ze stanowisk Source

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Nie Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Więcej Source

Labor wyborcy: Więcej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak, ale tylko gospodarstwa organiczne Source

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak, szybki krajowa sieć światłowodowa jest kluczowa dla przyszłości gospodarki Australii Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Pomoc Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, ale w formie ulg podatkowych dla wszystkich mieszkańców Source

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, ta ulga nieproporcjonalnie korzyści bogatych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Nie, cięcia w sferze publicznej wpłyną negatywnie na ekonomię Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Nie Source

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, w pobliżu luki i zwiększyć podatki wydobycie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie, korporacje i organizacje gospodarcze także nie powinny Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie, obecnie proponowane ABCC musiałby nadmiernych uprawnień Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy fundusze dla lokalnych wydziałów policji należy przekierować na programy społeczne i lokalne? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie Source

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemu Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak, ale powinniśmy przyjąć więcej niż proponowane 10 000 uchodźców Source

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, i podjąć aktywną postawę, aby zatrzymać połowów wielorybów na całym świecie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie, powinniśmy mieć się z dala od tego konfliktu. Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Wzrost Source

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii. statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Spadek Source

Labor’s answer: Zwiększyć, ale tylko dla krajów, w których prawa człowieka nie są łamane Source

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie Source

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Czy rząd powinien regulować internet? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie, nie cenzurować lub monitorowania danych Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Animal Justice’s answer: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak, w przypadku większości, ale nie wszystkich narkotyków Source

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor’s answer: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów? statystyki omawiać

Animal Justice’s answer: Nie Source

Labor’s answer: Nie Source

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak Source

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Tak, ale tylko wtedy, gdy jest to krzyż System kraj łączący wszystkie państwa Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor’s answer: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Labor wyborcy: Tak Source

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak Source

kwestie wyborcze

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Nie, a tylko podatnikom powinno się głosować Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Labor wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Tak Source

problemy edukacyjne

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: No i edukacji univerisity powinny być bezpłatne dla wszystkich obywateli Source

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor’s answer: Nie Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Labor wyborcy: Nie Source

Porozmawiaj o tym...

Polski