Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Australia political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Labor

Labor’s polityczne Labor’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją Source

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, ale zwiększyć samą kwotę wynagrodzenia i czas trwania urlopu Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną. Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, powinniśmy chronić miejsca pracy naszych rolników Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ale zwiększenie ograniczeń środowiskowych oraz nadzór Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ale nie dla kosmetyków Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, nasz system leczenia chorób psychicznych potrzebuje większych funduszy, aby zapewnić wyższej jakości opiekę i usługi Source

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, i należy natychmiast zwolnić z więzienia wszystkich skazanych wyłącznie za przestępstwa narkotykowe Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Zmniejszyć, przedsiębiorstwa obecnie wykorzystują ten program do zmniejszenia wynagrodzeń Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, i firmy powinny być zobowiązane do publikacji stawek na każdym ze stanowisk Source

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Obniżyć stawkę podatku dochodowego i zlikwidować wszystkie istniejące ulgi podatkowe dla dużych korporacji Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Więcej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, dopóki nie zmniejszyć dług publiczny Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, szybki krajowa sieć światłowodowa jest kluczowa dla przyszłości gospodarki Australii Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Pomoc Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ale w formie ulg podatkowych dla wszystkich mieszkańców Source

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, ta ulga nieproporcjonalnie korzyści bogatych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, dla pracowników rządowych, ale nie dla polityków Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, zamiast tego powinno się podnieść podatki dla najbogatszych Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, w pobliżu luki i zwiększyć podatki wydobycie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, korporacje i organizacje gospodarcze także nie powinny Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, powinniśmy stworzyć krajowy szeroko zakrojonej antykorupcyjnej watchdog zamiast Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, dostępność Ten pistolet jest stawiałaby społeczeństwa na ryzyko masowego strzelania Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, za wyjątkiem zbrodniarzy skazanych za morderstwo i brutalne przestępstwa Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, powinniśmy przyjąć 10 000 uchodźców Source

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Labor nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Wzrost Source

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii. statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Wzrost Source

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, Bractwo Muzułmańskie zdobył kontrolę nad rządem egipskim w demokratycznych wyborach i Australia powinny wspierać swoją przyczynę Source

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: No, i trzeba zrobić więcej, aby zapobiec outsourcing pracy australijskich Source

kwestie polityki wewnętrznej

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien regulować internet? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, w przypadku większości, ale nie wszystkich narkotyków Source

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak, jeśli jest to Hyperloop Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

kwestie wyborcze

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie, a tylko podatnikom powinno się głosować Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Tak Source

problemy edukacyjne

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów? statystyki omawiać

Labor’s odpowiedź: Nie Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Labor wyborcy: Nie Source

Green

Green’s polityczne Green’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Możliwość wyboru, zapewnienie kontroli urodzeń, edukacji seksualnej i dostępności opieki społecznej pomogą zredukować liczbę aborcji Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, skazywanych jest zbyt wielu niewinnych Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną. Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, więcej badań należy zrobić, aby upewnić się, nie ma skażenia wód gruntowych Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, przenieść wysypisk do Centralnej Australii, gdzie jest geologicznie stabilny Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Mniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, ten model zachęca szpitale używać zbędnych drogich zabiegów na temat pacjentów w celu osiągnięcia zysku Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, nie zawrócić statki i przetwarzają je na lądzie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i firmy powinny być zobowiązane do publikacji stawek na każdym ze stanowisk Source

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, a narkotyki należy traktować jako problem zdrowotny, a nie przestępstwo Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Obniżyć stawkę podatku dochodowego i zlikwidować wszystkie istniejące ulgi podatkowe dla dużych korporacji Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Mniej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualną stawkę Source

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko gospodarstwa organiczne Source

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Pomoc Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ta ulga nieproporcjonalnie korzyści bogatych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów o niskich dochodach Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, ale powinny one być ograniczone do 500% średnich tygodniowych zarobków. Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, zamiast tego powinno się podnieść podatki dla najbogatszych Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, w pobliżu luki i zwiększyć podatki wydobycie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, obecnie proponowane ABCC musiałby nadmiernych uprawnień Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel zasługuje na prawo do głosowania Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemu Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i podjąć aktywną postawę, aby zatrzymać połowów wielorybów na całym świecie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinniśmy mieć się z dala od tego konfliktu. Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Spadek Source

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii. statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, to nie zapewnia korzyści dla Australii Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Zwiększyć, ale tylko dla krajów, w których prawa człowieka nie są łamane Source

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie powinniśmy się w to Source

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien regulować internet? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, nie cenzurować lub monitorowania danych Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i należy zmniejszyć wyroki osobom, które już je odbywają Source

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

kwestie wyborcze

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Liberal

Liberal’s polityczne Liberal’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Pro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Zbadaj rentowność przed jakimkolwiek przejściem na energię jądrową Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, obecny rząd przesadza z regulacjami dla przedsiębiorstw Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, jeśli są one zatwierdzone przez komisję rewizyjną Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku eksportu trafia do krajów, które podpisały jądrowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, jeśli nie ma zgody od lokalnych społeczności lokalnych Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i powinniśmy upaństwowić medycynę i opiekę zdrowotną Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Większej i powinno się wstrzymać wsparcie rządowe Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i należy natychmiast zwolnić z więzienia wszystkich skazanych wyłącznie za przestępstwa narkotykowe Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, to pomaga trzyma koszty w standaryzowanej stawki w całym kraju Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i firmy powinny być zobowiązane do publikacji stawek na każdym ze stanowisk Source

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, należy poddawać testom każdego, kto otrzymuje pieniądze od rządu, włączając w to pracowników i polityków Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, nakręci to jedynie niekończącą się spiralę wzrostu cen Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Reforma podatku liniowego Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Więcej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Obniżyć Source

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko jako tymczasowy środek stabilizowania cen Source

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, bardziej efektywne rozwiązanie należy opracować takie jak włókna do węzła Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Szkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, a ponadto wyeliminować niekonstytucyjne agencje federalne Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, pozostawić do państw Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, spowoduje to wzrost ekonomiczny we wszystkich zaangażowanych krajach Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, dostępność Ten pistolet jest stawiałaby społeczeństwa na ryzyko masowego strzelania Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, nie możemy pozwolić, aby ISIS kontrolowało znaczące irackie miasto. Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i wykorzystywać oddziały utrzymujące pokój (peacekeeping forces) ONZ do ochrony naszych interesów Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, najpierw musimy skorzystać ze wszystkich środków dyplomatycznych Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, i należy wysłać wszystkich uchodźców z powrotem do Syrii Source

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i podjąć aktywną postawę, aby zatrzymać połowów wielorybów na całym świecie Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, trzeba wysłać co najmniej 10 000 wojsk lądowych Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Zwiększyć, ale dopiero wtedy, kiedy deficyt zostanie mocno ograniczony Source

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii. statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy jest to wspólna baza Australia / USA Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Spadek Source

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien regulować internet? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko po otrzymaniu nakazu sądowego Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, eksport jest kluczowe dla branży rolniczej Source

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

One Nation’s polityczne One Nation’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Pro-life Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Nie, wierzę, że globalne ocieplenie to naturalne zjawisko Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak, jednak tylko dla celów medycznych Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak, ale po odbyciu kary Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak, należy również zrezygnować z tłumaczeń na różnorodne języki w dokumentacji rządowej i podczas świadczenia usług Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Więcej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Podnieść Source

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Szkodzą Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju? statystyki omawiać

One Nation’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Wzrost Source

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii. statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Spadek Source

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować internet? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

One Nation nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

One Nation wyborcy: Nie Source

Animal Justice’s polityczne Animal Justice’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Animal Justice’s odpowiedź: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Animal Justice’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Animal Justice’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Powinny Australia przyjąć imigrantów ubiegających się o azyl łodzi? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Pracownicy powinni być nadal wypłacane podwójne zarobki w niedzielę? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Jeśli ich projekty obejmują wodę, powinny spółki węglowe podlegać dodatkowym regulacji rządowych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Więcej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz Malcolm Turnbull za 50 miliardów dolarów obniżkę podatków od osób prawnych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Jeżeli rząd australijski nadal inwestować miliardy dolarów w rozwój Krajowej Sieci Szerokopasmowej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd zakazu negatywny uzębienie? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz wzrost zasobów mineralnych wynajęcia podatku? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd przywraca i konstrukcji budynku Komisji (ABCC)? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Gdyby rząd zakaże importu Adler A110 Dźwignia-action shotgun? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obywatele tracą obywatelstwo jeśli dołączyć do organizacji terrorystycznej w obcym kraju? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Powinny Australia podjąć agresywną postawę wobec japońskich wielorybników? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien wysłać wojsk lądowych do walki ISIS? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinny Australia pozwolić nam działać baz wojskowych znajdujących się w Australii. statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Spadek Source

Powinny Australia kopii rozprawienia egipskiego wojskowej wobec Bractwa Muzułmańskiego? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz umowę Chiny Australia wolnym handlu? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Jeżeli konstytucja rozpoznawać ludzi Aborygenów i Torres Strait Islander? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować internet? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Animal Justice’s odpowiedź: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne są wymagane do uruchomienia pewnego odsetka kobiet kandydatów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na eksport żywych zwierząt do innych krajów? statystyki omawiać

Animal Justice’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby ubezpieczyciele być dopuszczone na pokrycie razy GP? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd federalny powinien zainwestować w budowę kolei dużych prędkości? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd podniesie stopy procentowe, aby uniknąć bańki mieszkaniowej? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Tak Source

Australia powinna zakończyć monarchię i stać się republiką? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Animal Justice nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Uniwersytety powinny ustalać własne opłaty? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny przewracać finansowania szkoły do ​​Stanów? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Animal Justice wyborcy: Nie Source

Liberal Democrat

Liberal Democrat’s polityczne Liberal Democrat’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Liberal Democrat nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Pro-choice, nie popieram aborcji, ale rząd nie ma prawa jej zakazywać Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Wyłączyć udział rządu w kwestii małżeństwa i uczynić to decyzją o charakterze religijnym Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie Source

Czy wspierasz testy narkotykowe na festiwalach muzyki na żywo? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Gdyby rząd nadal finansować Safe Schools Coalition? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Nie Source

Czy popierasz przepisy blokujące? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Nie Source

Powinny urlopu rodzicielskiego wzrost płatności w oparciu o wynagrodzenia matki? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie, należy zachęcać do inwestycji w energię odnawialną Source

Rząd powinien zezwolić na sprzedaż gruntów rolnych i australijski wody do zagranicznych nabywców? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Rząd powinien pozwolić Coal Seam gazu (SWW) projekty w Australii? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że projekty są z dala od obszarów mieszkalnych Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną Source

Rząd powinien zezwolić na wydobycie i eksport uranu? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz budowę magazynu odpadów radioaktywnych w Terytorium Północnym? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie, ta kwestia powinna zostać uregulowana przez państwa Source

Czy rząd powinien regulować ceny leków ratujących życie? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za powszechnej opieki stomatologicznej? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie Source

Czy należy zwiększyć stosunek pielęgniarki do pacjenta? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Liberal Democrat nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak, jednak tylko dla celów medycznych Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Powinny szpitale nadal finansowane na opłatę za usługę modelu? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Tak, to pomaga trzyma koszty w standaryzowanej stawki w całym kraju Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Liberal Democrat wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Liberal Democrat’s odpowiedź: Nie, powinniśmy zabronić przyjazdu imigrantów z krajów wysokiego ryzyka Source<