Spróbuj quiz polityczny

Polityka Animal Justice’s sprawie right of foreigners to vote

Kandydaci

Tematy

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Australii, mają prawo do głosowania?

  Baza wsparcia PartyTak

Animal Justice’s odpowiedź opiera się na następujących danych:

Oficjalna odpowiedź

Ta strona nie odpowiedziała jeszcze na naszą prośbę o odpowiedź na to pytanie. Pomóż nam szybciej to zrobić, mówiąc im, aby odpowiedzieli na quiz iSideWith.

Zapis głosowania

Obecnie badamy wyniki głosowania tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link do swoich wyników głosowania w tej sprawie.

Wpływ donorów

Obecnie badamy dane finansowe kampanii na temat darowizn, które mogłyby wpłynąć na stanowisko tej partii w tej sprawie. Zaproponuj link dokumentujący wpływ dawcy na ten problem.

Oświadczenia publiczne

Obecnie badamy przemówienia kampanii i publiczne oświadczenia tej partii na ten temat. Zaproponuj link do jednego z ostatnich cytatów na ten temat.

Zaktualizowano 38 minut temu

Baza wsparcia Party

Animal Justice Partia Wyborcy Odpowiedź: Tak

Znaczenie: Mniej Ważne

Odniesienie: Analiza odpowiedzi od 1,802 wyborców identyfikujących się jako Animal Justice .

Widzisz jakieś błędy? Zaproponuj poprawki do stanowiska tej drużyny tutaj


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Animal Justice’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Polski