Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
GreenFamily First

Green vs Family First on social issues

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Green’s answer: For valg Source

Family First’s answer: For liv Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First’s answer: Nei, ekteskap bør være definert som mellom mann og kvinne Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, men kun dersom det ikke er noen sjanse for at de vil overleve sykdommen sin Source

Family First’s answer: Nei Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Family First velgere: Nei Source

Støtter du narkotikatesting på live musikkfestivaler? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

Family First velgere: Nei Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn Source

Family First’s answer: Nei, kvinner er ikke i like god fysisk stand som menn til å tjene i fronten Source

Skulle regjeringen fortsetter å finansiere Safe Schools Coalition? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First’s answer: Nei Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du utelukkende lover? statistikk diskutere

Green velgere: Nei Source

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør foreldrepermisjon betalinger økning basert på mors lønn? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First’s answer: Nei Source

Diskuter denne...

Norsk