Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
GreenFamily First

Green vs Family First on healthcare issues

helsetjenester problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene Source

Family First’s answer: Nei, bør dette spørsmålet behandles av statene Source

Skulle regjeringen regulere prisene på livreddende medisiner? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Family First velgere: Ja Source

Er du i favør av universell tannpleie? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First’s answer: Ja Source

Skal sykepleier til pasientforholdene økes? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

Family First velgere: Ja Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, men kun til medisinsk bruk Source

Family First’s answer: Nei Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Green’s answer: Mindre Source

Family First’s answer: Mindre Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

Family First har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør sykehusene fortsetter å bli finansiert on fee-for-service-modell? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei, oppfordrer denne modellen sykehusene å bruke unødvendig dyre behandlinger på pasienter for å gjøre en fortjeneste Source

Family First’s answer: Nei, oppfordrer denne modellen sykehusene å bruke unødvendig dyre behandlinger på pasienter for å gjøre en fortjeneste Source

Diskuter denne...

Norsk