Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
Green

Green vs One Nation on economic issues

økonomiske problemer

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation velgere: Ja Source

Skulle arbeidere fortsetter å bli betalt dobbel lønn på søndag? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation velgere: Ja Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei, og medikamenter skal behandles som et helseproblem og ikke en forbrytelse Source

One Nation velgere: Ja Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Green’s answer: ja, og gjør det til en lønn til å leve av Source

One Nation velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation velgere: Ja Source

Hvis deres prosjekter involverer vann, bør kull selskaper være underlagt ytterligere statlige reguleringer? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation velgere: Ja Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Green velgere: Færre Source

One Nation’s answer: Mer Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Green’s answer: Behold nåværende nivå Source

One Nation velgere: Øk Source

Støtter dere Malcolm Turnbull $ 50000000000 bedriftens skattekutt? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei, ikke før vi redusere vår nasjonale gjeld Source

One Nation velgere: Nei Source

Skulle regjeringen subsidiere bønder? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, men bare små lokale gårder i stedet for store selskaper Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle den australske regjeringen fortsette å investere milliarder av dollar inn i utviklingen av National Broadband Network? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, er avgjørende for fremtiden til Australias økonomi et nasjonalt høyhastighets fiberoptisk nettverk Source

One Nation velgere: Nei Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

One Nation velgere: Nei Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Green’s answer: Hjelp Source

One Nation velgere: Skader Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja, men i form av økt investering i infrastruktur Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen forby negative gearing? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation velgere: Nei Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei, men de skal være avkortet til 500% av gjennomsnittlig ukentlig inntjening. Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

One Nation velgere: Ja Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Green velgere: Nei Source

One Nation velgere: Ja Source

Støtter dere en økning i mineralressurser leie skatt? statistikk diskutere

Green’s answer: Ja Source

One Nation velgere: Nei Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei, for mange rike borgere misbruker smutthull i banklover utenlands for å unngå skatt Source

One Nation velgere: Ja Source

støtter dere den Trans-Pacific Partnership (TPP)? statistikk diskutere

Green velgere: Ja Source

One Nation velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Green velgere: Nei Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen gjen bygg- og anleggs Commission (ABCC)? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei, vi skal etablere et nasjonalt bred anti-korrupsjon vaktbikkje stedet Source

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Green’s answer: Nei Source

One Nation velgere: Nei Source

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur? statistikk diskutere

Green har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

One Nation har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Diskuter denne...

Norsk