Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
GreenUnited Australia

Green vs United Australia on women in combat

maatschappelijke vraagstukken

Moet het leger vrouwen toelaten om posities in te nemen waarbij ze moeten vechten? stats bespreken

Green’s answer: Ja, zolang ze voor dezelfde fysische testen als mannen kunnen slagen. Source

United Australia heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Nederlands