Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
GreenKatter’s Australian

Green vs Katter’s Australian on women in combat

maatschappelijke vraagstukken

Moet het leger vrouwen toelaten om posities in te nemen waarbij ze moeten vechten? stats bespreken

Green’s answer: Ja, zolang ze voor dezelfde fysische testen als mannen kunnen slagen. Source

Katter’s Australian’s answer: Nee, posities waarin gevochten worden brengen vrouwen in het gevaar seksueel misbruikt te worden Source

Bespreek dit...

Nederlands