Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
GreenKatter’s Australian

Green vs Katter’s Australian on private prisons

Criminele kwesties

Moet de overheid particuliere bedrijven inhuren om gevangenissen te houden? stats bespreken

Green kiezers: Nee Source

Katter’s Australian heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Nederlands