Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
GreenFamily First

Green vs Family First on turnball tax cut

Economische problemen

Steunt u Malcolm Turnbull’s 50000000000 $ vennootschapsbelasting cut? stats bespreken

Green’s answer: Nee, niet totdat we ons minder staatsschuld Source

Family First heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Nederlands