Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
GreenFamily First

Green vs Family First on equal pay

Economische problemen

Zouden werkgevers verplicht moeten zijn mannen en vrouwen hetzelfde salaris te betalen voor dezelfde job? stats bespreken

Green’s answer: Ja Source

Family First’s answer: Ja, en bedrijven zouden verplicht moeten zijn om de loonschalen voor iedere positie te publiceren Source

Bespreek dit...

Nederlands