Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
Green

Green vs Better Families on science issues

Science kwesties

Zou de overheid moeten eisen dat kinderen voor vermijdbare ziektes worden gevaccineerd? stats bespreken

Green kiezers: Ja Source

Better Families heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Steun je het gebruik van nucleaire energie? stats bespreken

Green’s answer: Nee, we zouden moeten investeren in schonere alternatieven zoals wind-, hydro-elektrische, thorium- en geothermische energie. Source

Better Families heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

Nederlands