נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, יש יותר מדי משתנים אחרים כגון השכלה, ניסיון, וקביעות הקובעים שכר הוגן”

בשנת reponse ל: האם מעסיקים יידרשו לשלם גברים ואיש אותה המשכורת עבור אותה העבודה?

דון עמדה זו...

עברית