73%
עוזרים
27%
מזיקים
49%
עוזרים
24%
מזיקים
14%
עוזרים, בתאוריה אבל לאחרונה נעשו מושחתים ויש להגביל את סמכויותיהם
3%
מזיקים, אני תומך/ת בחלק מהאיגודים הפרטיים אבל מתנגד/ת מאוד לאיגודי עובדים ציבוריים
9%
עוזרים, אבל יש לאסור עליהם לתרום כספים לפוליטיקאים

תוצאות היסטוריות

ראה כיצד התמיכה בכל עמדה בנושא "איגודי עובדים” השתנתה לאורך זמן עבור 38.6k מצביעים אוֹסטְרַלִיָה .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

חשיבות היסטורית

ראה כיצד חשיבות "איגודי עובדים” השתנתה לאורך זמן עבור 38.6k מצביעים אוֹסטְרַלִיָה .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

עברית