נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, סווג מטבעות קריפטוגרפיים כניירות ערך בפיקוח גבוה”

בשנת reponse ל: האם הממשלה צריכה לסווג מטבעות קריפטוגרפיים כאמצעי תשלום חוקיים?

דון עמדה זו...

עברית