נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, אבל להעלות בשיעור ניכר את המסים ואת מכסי היבוא על מיקור חוץ של עסקים”

בשנת reponse ל: האם על הממשלה להעניק הטבות מס לחברות פרטיות כדי להשאיר משרות בתחום המדינה?

דון עמדה זו...

עברית