נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, פרצות קרובות ומסי כריית עלייה”

בשנת reponse ל: האם אתה תומך עליית המשאבים מינרליים לשכור מס?

דון עמדה זו...

עברית