נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, אם יש הסכמה מהקהילות המקומיות הילידים”

בשנת reponse ל: האם אתה תומך בניית מתקן אחסון פסולת גרעיני בטריטוריה הצפונית?

דון עמדה זו...

עברית