נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, כל עוד הפרויקטים רחוקים מאזורי מגורים”

בשנת reponse ל: האם הממשלה צריכה לאפשר גז תפר פחם פרויקטים (CSG) באוסטרליה?

דון עמדה זו...

עברית