נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“להרחיב, ולבטל את הסובסידיות הממשלתיות”

בשנת reponse ל: האם יש להרחיב או לצמצם את ההפרטה של בתי חולים ושירותי בריאות?

דון עמדה זו...

עברית