נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
United Australia

Nationals vs United Australia on u.s. military bases

סוגיות מדיניות חוץ

האם אוסטרליה לאפשר לנו לפעול בסיסים צבאיים הממוקמים באוסטרליה. סטטיסטיקות לָדוּן

Nationals עדיין לא ענה על שאלה זו. האם ברצונך להציע את תשובתם?

United Australia’s answer: כן, אבל רק אם הם בבעלות משותפת ובניהול Source

קיים דיון בנושא זה...

עברית